Hjem

 

 

 

Styret i Stiftelsen Gammelskolen på Strand, 2013 

 

 

Leder: Roman Lund, styremedlemmer: Jana Valge, Frode Lindal, Laila Dragsten, Gunnar Selsbak. Varamedlemmer: Marcin Szpryngiel,  Martijntje K. Skaget

 

Valgkomite:        Kjersti Lindal, Grete Hammer             

Revisor:             Sverre Stormo, All-Revisjon AS

Regnskapsfører: Anne-Margrethe, Hitra Regnskap AS

             

 

Fra § 4.             Styret

Styret er stiftelsens øverste organ og består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.  I tillegg kan Hitra kommune tiltre styret med en observatør.  Styret velges på stiftelsens årsmøte som består av stiftelsesstyret og leietakere i huset. Styremedlemmene velges for to år.

 

Fra § 5.             Årsmøte

7. Valg av styre, en revisor og en valgkomite på to personer.

 

 

 

 

 

 

Stiftelsen Gammelskolen på Strand © 2008

www.gammelskolen.no