Hjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gammelskolen på Strand

 

1908 - 2008

 

 

Jubileumsprogram - 100 år

Lørdag 6. september 2008

 

Kl 12:00 Åpning v/ ordfører Ole Haugen

 • Strand Senior Brass spiller

 • Veteranbilparade

 • Prolog ved Randi Nordbotn Rønning

 • Teater ved elever fra Strand skole

 • Strand skolekorps spiller

 • Gamle båter

 • Gammeldags marked ute

 • Skoleskyss med hest og vogn

 • Skoleskyss/liten tur på fjorden med Utsetø

 • Skolehistorisk utstilling

 • Utstilling av gamle leker

 • Gamle leiker/ aktiviteter for barna

 • Åpent hus som viser dagens bruk av huset

 • Salg av kaffe, vafler, svele, grillet laks og gammelsalta sei

17:00 Avslutning

 

 

 

 

Kort historikk:

Bygningen ble oppført i 1907-08 som et skolebygg og ble brukt som skole fram til 1973. Bygningen har gjennom tida inneholdt både tannlegekontor, herredsstyresal for Sandstad Herred, lærerleiligheter, folkebibliotek og barnehage. Stiftelsen Gammelskolen på Strand fikk overtatt bygningen fra Hitra kommune i 2005.  Bygget har en historisk verdi og er bl.a. anbefalt bevart av fylkeskommunen.

 

Dagens bruk og aktiviteter:

Bygningen har gjennomgått en enkel restaurering og de fleste rom er tatt i bruk. Bygget er et kunst- og håndverkerhus, men også en møteplass og et allaktivitetshus for lokalmiljøet.

 

I sokkelen holder Galleri Leia til som drives av Hitra Kunst- og Håndverksforening.  Her har også Kjersti Lindal etablert et keramikkverksted. Deler av sokkelen trenger en mer omfattende restaurering.  Det vil da bli verkstedlokaler for flere kunst- og håndverksaktiviteter.

 

I 1. etasje ligger Nord-stua og Sør-stua. Nord-stua disponeres av Foreninga Innsia Kulturkafè, som på dugnadsbasis driver kafè til støtte for stiftelsen.  Sør-stua disponeres av Hitra Kunst- og Håndverksforening til utstillinger og kursaktivitet. Det gamle lærerommet leies ut til Holistisk Forbund som kurs- og møterom.  Lokalene i 1. etasje kan også leies til andre formål som f.eks. selskap eller møtevirksomhet. I etasjen finner du også en skolehistorisk utstilling.  

 

2. etasje rommer ulike kunst- og håndverksaktiviteter. Her finner du Morild Kreative Verksted med design og redesign av klær og Innsia Kulturverksted for ungdom med mange ulike kulturaktiviteter, bl.a. tegning, maling, design m.m. 

 

Alle lokaler i bygningen er tilgjengelige for allmennheten.  Bruk av verksteder og utstyr gjøres etter avtale.  

 

I samarbeid med oppvekstsenteret og andre kulturkrefter i kommunen og i nærmiljøet håper vi å videreutvikle et godt kulturtilbud for hele lokalsamfunnet.

 

 

 

 

 

 

Stiftelsen Gammelskolen på Strand © 2008

www.gammelskolen.no