Hjem

 

 

 

 

Stiftelsen Gammelskolen på Strand

 

 

Bygningen Gammelskolen på Strand ligger sentralt plassert i lokalmiljøet på innsida av Hitra ved Trondheimsleia, mellom tettstedene Sandstad og Hestvika.

 

§ 2.  Stiftelsens formål

Stiftelsen skal eie og ivareta Gammelskolen på Strand som et kulturminne og som et samlingssted for allmenheten. Stiftelsen skal restaurere og utvikle bygningen i den hensikt å kunne tilby lokaler for kunstnere, brukskunstnere og håndverkere i regionen.  Lokale lag, organisasjoner og annen lokal virksomhet skal det også være plass til.  Bygningen skal gi rom for kulturtiltak av ulike slag.  Gammelskolen skal være til nytte og hygge for grenda, innbyggerne i kommunen, nabokommuner og besøkende. 

 

 

 

 

 

Stiftelsen Gammelskolen på Strand © 2008

www.gammelskolen.no